03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

Top

Klachtencommissie

SolutionS Belgium / Over ons / Klachtencommissie

Klachten en bezwaren

De directie en medewerkers van SolutionS spannen zich maximaal in om uw behandeling optimaal te laten verlopen. SolutionS staat voor kwaliteit en veiligheid en is daarop aanspreekbaar.

Ondanks het streven en de pretentie maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of verblijf in SolutionS Center of SolutionS Day Care Center niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van SolutionS een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Uw klacht indienen

  • Als u een klacht heeft of ergens onvrede mee heeft (gehad), dan vernemen wij dat graag. Omschrijf uw klacht zo uitgebreid mogelijk en wij komen er op terug.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bespreken met de betrokken persoon of afdeling

Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken in de verblijfs-, behandel- en begeleidingssituatie, maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon of afdeling. Uiteraard zijn zij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zoÔÇÖn gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden.

Ook kunt u uw casemanager benaderen met uw probleem; zij zal zorgen dat deze op de juiste plek terecht komt.

Of indien u iemand wilt spreken die wat meer op afstand staat van uw probleem kunt u zich tot de cli├źntenraad van SolutionS wenden. Hoewel het afhandelen van klachten niet tot een taak van de cli├źntenraad behoort, kunnen zij luisteren naar uw klacht en u helpen met de bemiddeling en een mogelijke oplossing.

Bespreken met de pati├źntenvertrouwenspersoon (PVP)

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met een pati├źntenvertrouwenspersoon. De PVP is niet in dienst van SolutionS en opereert dus volledig onafhankelijk. De PVP kan u helpen de zaken op een rijtje te zetten en zoekt met u de beste weg om uw klacht te verhelpen. De PVP kan bemiddelen tussen u en de betrokken hulpverlener.

Bereikbaarheid

De Helpdesk van de Stichting PVP is bereikbaar via tel. 0900-444 8888.
De Helpdesk is geopend op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.

U kunt de helpdesk PVP ook mailen via helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kunt u vinden op de website www.pvp.nl .

Klacht indienen buiten SolutionS

Mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak van uw klacht, dan zijn er een aantal externe organisaties waar u terecht kunt:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u zich wenden tot de tuchtrechter, burgerlijk rechter of strafrechter.

Vraag onze hulp!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.