03 202 08 80

info@solutions-belgium.be

  • nl
  • nl
Top

Team

Het behandelteam van SolutionS bestaat uit: psychiaters, artsen, counselors, psychologen, psychotherapeuten, casemanagers en verpleegkundigen. Stuk voor stuk autoriteiten op het gebied van verslaving. Op elk gewenst moment kan de noodzakelijke knowhow worden ingezet.

Elke cliënt krijgt een key-counselor toegewezen die verantwoordelijk is voor invulling van het behandeltraject en een case manager die het traject bewaakt. De counselor is altijd op de hoogte van de exacte gang van zaken en de afspraken die er gemaakt zijn. Daarnaast is de counselor samen met de case manager het aanspreekpunt voor familieleden en overige naasten. Indien de cliënt opgenomen wordt in één van de buitenlandse partnerklinieken is de case manager het aanspreekpunt voor de naasten.

Contactpersonen van onze cliënten kunnen altijd contact opnemen met de casemanagers in Antwerpen indien er vragen en/of opmerkingen zijn.
Er wordt tijdens een klinisch traject alleen informatie verschaft aan diegenen die door de cliënt zijn aangeduid als contactpersonen.

Raden

Raad van Bestuur
Pieter Jonkers

Cliëntenraad
Lees hier meer over de cliëntenraad van SolutionS.

Specialisten

Artsen
Jan Willem Zwart BIG-geregistreerd verslavingsarts
Natasha Smits BIG-geregistreerd verslavingsarts
Jacob Verheij BIG-geregistreerd verslavingsarts
Psychiaters
Ramses Ashruf Psychiater
David Warndorff Psychiater
Jolande de Wit Psychiater
Frank Bish Psychiater
Psychologen
Jos van den Boomen Klinisch psycholoog
Carien van Houten Klinisch psycholoog
Johan Weterings Klinisch psycholoog
Harma Defourny BIG geregistreerd psychotherapeut / Verslavingsarts
Franky Mandias BIG geregistreerd psychotherapeut / EMDR therapeut
Annemarie Bruinsma Psycholoog
Daan Deenik Psycholoog
Suzanne Matthijssen Psycholoog
Esther Miltenburg Psycholoog
Inez Nachtegaal Psycholoog
Cherry Meurs Psycholoog
Rosanne Oostburg Psycholoog
Hilda Deuss Psycholoog
Kiki Coehorst Psycholoog

Wij gaan u helpen


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.