03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

  • nl
Top

Bij terugkeer uit de kliniek volgt de meest kritieke fase van het herstelproces

U voelt zich weer gezond en als herboren, bent vol zelfvertrouwen en er worden plannen gemaakt. Kortom u hebt weer energie. Tegelijkertijd voelt u spanning en onzekerheid: u bent veranderd, maar uw omgeving niet. U wordt geconfronteerd met de gevolgen van de verslaving in zowel relationele, zakelijke als materiële sfeer. Een goede begeleiding hierbij is cruciaal.

Nazorg programma SolutionS

Een nazorgtraject is onlosmakelijk verbonden met een kliniekopname. U kunt terugvallen in oud gedrag of weer gaan drinken of gebruiken. Om die reden is goede begeleiding na de opname zo belangrijk. De nazorg van SolutionS is onder andere gericht op het leren hanteren van ’triggers’ en valkuilen om zo een terugval te voorkomen. Bovendien wordt er verdere invulling aan het Twaalf Stappen programma gegeven en wordt hulp geboden bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de leefstijl.

Het nazorgtraject start direct na het ontslag uit de kliniek. Iedere cliënt krijgt voor een aantal individuele sessies een begeleider toegewezen. Daarnaast neemt u deel aan een groep, geheel volgens het 12 Stappen Minnesota Model. De groep bestaat uit modules van twaalf sessies en in de groep staan verschillende thema’s centraal, die allemaal direct te maken hebben met het leiden van een leven in herstel. Bij de indicatie en frequentie van eventuele extra individuele sessies wordt gelet op wat het beste bij de cliënt en zijn problematiek past.

Mocht u of uw familielid hiernaast nog extra zorg nodig hebben dan zal SolutionS in overleg met één van de psychiaters een apart traject in gang zetten.

Afmelding

Indien u niet in de gelegenheid bent om uw aftercare afspraak na te komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch af te zeggen. Indien dit in het weekend valt, verwachten wij een email van u. In geval van niet tijdig afzeggen van uw afspraak zijn wij, ongeacht de reden, genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen (à € 75,- inclusief BTW).

Locaties

Nazorg vindt plaats in Antwerpen.

Informatie

Bel 03/20 20 880 voor meer informatie of stuur ons een email: info@solutions-belgium.be.

Nazorggroepen voor familie en ex-cliënten

De familie wordt nauw betrokken bij de behandeling; zowel tijdens de kliniekopname als tijdens het daarop volgende ambulante nazorgtraject. Dit totale traject voor de familie heet het “Familieprogramma”. Tijdens en na de kliniekopname zijn er voor de familie en voor ex-cliënten ook verschillende bijeenkomsten. Hierover kunt u meer lezen op de pagina Familieprogramma.

Vraag onze hulp!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.