03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

  • nl
  • en
  • nl
Top

Alcoholverslaving

SolutionS Belgium / Verslavingen / Alcoholverslaving

Alcoholverslaving is verreweg de grootste vorm van verslaving en treedt in alle lagen van de bevolking op. Omdat het middel een brede maatschappelijk acceptatie heeft, is de grens tussen overmatig alcoholgebruik, een doseringsprobleem en verslaving moeilijk aan te duiden. Vaak wordt de kans op een drankverslaving dan ook onderschat. Alcoholisme is een sluipende ziekte en leidt, wanneer er niet tot drastische verandering van levensinvulling wordt overgegaan, tot lichamelijk en geestelijk verval en niet zelden tot de dood.

Wat is alcoholmisbruik?

We spreken van alcoholmisbruik wanneer iemand meer dan een normale hoeveelheid alcoholische drank tot zich neemt. Maximaal twee tot drie alcoholconsumpties per dag valt binnen de normale waarden. Wanneer er meer consumpties per dag worden genuttigd of er wordt een keer per week een grote hoeveelheid gedronken, dan wordt er gesproken van overmatig alcoholgebruik of alcoholmisbruik.

De redenen die mensen aanvoeren voor hun overmatige alcoholgebruik zijn zeer divers. Van feest tot verdriet, van stress tot verveling, uit onzekerheid, negatief zelfbeeld of overmoed. Wat de reden ook mag zijn, zodra er meer gedronken wordt dan de normale waarden, is er sprake van aan alcoholmisbruik.

Van alcoholmisbruik naar alcoholverslaving

Wanneer de grens van alcoholgebruik verschuift naar alcoholmisbruik, ligt er een drankverslaving op de loer. Een alcoholprobleem kan snel volwassen vormen aannemen en ontwikkelt zich op drie fronten:
Psychisch: Je ontwikkelt een onweerstaanbare behoefte aan alcohol
Lichamelijk: Je ontwikkelt een steeds hogere tolerantie ten aanzien van alcohol
Sociaal: Je gaat anders functioneren op je werk en in je vrije tijd

Mensen met een alcoholverslaving zoeken steeds vaker personen en situaties op die rechtstreeks te maken hebben met het verkrijgen en gebruiken van alcohol. Een drankverslaving brengt grote schadelijke gevolgen met zich mee op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak, niet alleen bij de gebruiker maar ook bij zijn of haar naasten.

Psychische gevolgen van een alcoholverslaving

Alcohol heeft 10 minuten nodig om de hersenen te bereiken en te verdoven. Deze verdoving beïnvloedt de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe meer deze signaaloverdracht wordt verstoord. Hierdoor vallen remmingen weg. Het concentratievermogen vermindert, er treedt geheugenverlies op en zelfkritiek verdwijnt al gevolg van het overmatig alcoholgebruik

Langdurig alcoholgebruik maakt je afhankelijk. Het geheugen slaat situaties op waarin alcohol wordt gebruikt. Wanneer je aan deze situaties wordt herinnerd, bijvoorbeeld door een prikkeling of het zien van foto’s, vraagt het geheugen weer onbewust om alcohol. Zo ontwikkelt zich een onweerstaanbare behoefte. Er is altijd wel een reden om een drankje te drinken en als er dan wordt gedronken, kun je niet meer stoppen.

Omdat zelfkritiek verdwijnt, zullen alcoholiekers een alcoholverslaving vrijwel bijna altijd ontkennen. Je denkt lange tijd dat je, je drinkgedrag onder controle hebt, zelfs al wijst de praktijk anders uit. Angst, neerslachtige stemmingen, burn-out verschijnselen en verwardheid zijn symptomen die gepaard gaan met en kenmerken van een alcoholverslaving.

Lichamelijke gevolgen van een alcoholverslaving

Wanneer je veel alcohol drinkt, wordt er een steeds grotere tolerantie ontwikkeld ten aanzien van alcohol. Hierdoor heb je een toenemende hoeveelheid drank nodig om in een roes te geraken. Ontwenningsverschijnselen als misselijkheid, transpireren, slecht slapen en een angstig en gespannen gevoel, treden steeds vaker op wanneer je geen alcohol nuttigt. Om deze verschijnselen kwijt te raken, drinkt de alcoholieker opnieuw alcohol en zo vind hij of zij zichzelf terug. Op deze wijze raakt een verslaafde verstrikt in de vicieuze cirkel van een drankverslaving.

Langdurig alcoholmisbruik richt grote lichamelijke schade aan bij verschillende kwetsbare organen. De alvleesklier en de lever worden aangetast en ziektes zoals pancreatitis, levercirrose, hepatitis B of zelfs leverkanker zijn daarvan het gevolg. Maar ook hartritmestoornissen, een hart- of herseninfarct, dementie en de ziekte van Korsakov kunnen voorkomen. De gevolgen van alcoholisme worden vaak onderschat en kunnen zelfs dodelijk zijn.

Sociale gevolgen van een alcoholverslaving

Door een alcoholverslaving functioneer je niet meer zoals dat zou moeten. In het leven van een alcoholieker is het alcoholgebruik verschoven van bijzaak naar hoofdzaak. De hoofdzaak in stand houden kost veel tijd en energie. Tijd en energie die je niet meer in werk of sociale omgeving kunt steken. Afspraken worden niet nagekomen, het uiterlijk verslonst, doelen worden niet meer bereik en het gevoel van eenzaamheid vergroot, omdat je zo druk bezig bent met het verbergen en ontkennen van je verslaving. Uiteindelijk kom je terecht in een neerwaartse spiraal die uitmondt in een totaal gebrek aan initiatief.

Drankprobleem in alle sociale klassen

SolutionS behandelt mensen uit alle sociale klassen. Overmatig alcoholgebruik komt in alle lagen van de bevolking voor. Ook in de hogere sociale klasse is een alcoholprobleem voor mensen niet vreemd. Ondernemers, zelfstandigen, advocaten, artsen, accountants, politici, rechters en mensen die in de media werken, leggen de lat vaak te hoog voor zichzelf. In onze maatschappij worden er steeds hogere eisen gesteld. De snelheid waarmee er geschakeld moet worden, de moordende competitie zowel binnen als buiten bedrijven, economische spanningen en strijd aan de top leidt vaak tot stress en burnout-verschijnselen, waarbij alcohol een goede uitweg lijkt te bieden. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat jij of een dierbare een drankverslaving heeft, maar de kans op een verslaving ligt wel op de loer.

Plan van aanpak bij een alcoholverslaving

Tijdens de opname in een van onze verslavingszorgsklinieken worden zowel lichamelijke als psychische problemen behandeld. De opnameperiode wordt als zeer intensief ervaren, maar tegelijkertijd ook als een periode van bezinning. Tijdens deze periode gaat het om meer dan stoppen met gebruiken. Het gaat om stilstaan bij wie je bent, het bespreekbaar maken van de oorzaken van het alcoholmisbruik en het onderzoeken naar mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Dit geeft verlichting en verhoogt de kwaliteit van je leven.

Wanneer je de kliniek verlaat wordt door SolutionS direct aansluitend het nazorgprogramma gestart. Een drankprobleem heeft meestal jaren geduurd en een alcoholverslaafde is dan ook niet binnen 4 weken getackeld. Ondanks dat je van SolutionS alle mogelijke tools krijgt aangereikt om een leven zonder alcohol op te bouwen, is ondersteuning en daadwerkelijke hulp tijdens de eerste periode na afloop van het klinische gedeelte van de behandeling absoluut noodzakelijk. Het doel van deze nazorg is dat je na de behandeling een zelfstandig en evenwichtig leven kan leiden zonder alcohol. De nazorg is van cruciaal belang voor een goed herstel van een alcoholverslaving en maakt integraal deel uit van het totale behandeltraject.

Heb jij te maken met een verslaving of ken je een dierbare met een alcoholprobleem? SolutionS kan je helpen. Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op voor informatie, vragen, tips of een luisterend oor. Je staat er niet alleen voor!

Vraag onze hulp!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.