03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

Top

Cliëntenraad

SolutionS Belgium / Over ons / Cliëntenraad

Cliëntenraad SolutionS

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen SolutionS. De Cliëntenraad functioneert als zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Zij geeft directie en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg van cliënten raken. De raad is verplicht volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft als doel de zorg te bevorderen door de ontwikkelingen van SolutionS te beïnvloeden vanuit de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dit doel heeft de Cliëntenraad vertaald in: het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden totale zorgpakket van SolutionS.

Daarnaast wil de raad een klantvriendelijke organisatie. Dit is slechts te realiseren als cliënten en betrokkenen hierover zowel informatie als meningen en ideeën willen ventileren richting Cliëntenraad. Deze hulp van cliënten en betrokkenen heeft de Cliëntenraad absoluut nodig. Daarom stelt de Cliëntenraad er bijzonder veel prijs op om van zowel cliënten als betrokkenen deze informatie, meningen en ideeën te ontvangen.

Uw adviezen voor de Cliëntenraad

Via de Cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van SolutionS. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over de zorg van cliënten? Neem dan schriftelijk contact op met:

SolutionS Center
T.a.v. de Cliëntenraad
Antwoordnummer 29
3770 VB VOORTHUIZEN

Leden van de Cliëntenraad zijn gehouden tot geheimhouding ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid van de Cliëntenraad vernemen en waarvan het vertrouwelijke karakter uit de aard der zaak volgt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen.

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen cliëntenbelang bevorderen. Met individuele klachten kunt u terecht bij de Klachtencommissie.

Vraag onze hulp!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.