03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

Top

Over ons

SolutionS Belgium / Over ons

SolutionS | verslavingszorg en meer

SolutionS biedt u een integrale behandeling van doserings– en verslavingsproblemen zowel ambulant als klinisch, waarbij het 12 Stappen Minnesota Model als basis van onze verslavingszorg wordt gehanteerd.

SolutionS richt zich in haar verslavingszorg op iedereen die bewust in het leven staat of wil staan.

Missie

Er rust nog steeds een groot taboe op het hebben van een verslaving. Het doel van SolutionS is onder andere dit taboe te doorbreken. Daarnaast wil SolutionS de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de samenleving als gevolg van toenemend middelengebruik en toenemend verslavingsgedrag zoveel mogelijk beperken.

Verslaving is een ziekte

Verslaving is een ernstige hersenziekte die bovendien progressief is. Gelukkig is de ziekte wel te behandelen, dit vergt echter een gedegen professionele behandeling. SolutionS biedt de beste behandeling die in Belgiƫ verkrijgbaar is op het gebied van verslavingszorg en streeft er naar deze positie te behouden middels het continu verbreden van haar kennis en verbeteren van haar dienstverlening. SolutionS zet zich in om op een respectvolle en zorgvuldige wijze passende zorg te bieden aan mensen met verslavingsproblemen, hun naasten en de samenleving.

Een behandeling bij SolutionS gaat veel verder dan alleen therapie

Er wordt niet alleen gekeken naar de verslavingsproblematiek, maar ook naar achterliggende oorzaken die invloed hebben op het verslavingsgedrag.

Daarnaast biedt SolutionS als enige verslavingszorginstelling in de Benelux een uitgebreid familie-, partner- en nazorgprogramma aan.

SolutionS wil als specialist op het gebied van de behandeling van de ziekte verslaving haar cliĆ«nten, voor wie hun gebruik of gedrag tot ernstige sociale, financiĆ«le en maatschappelijke problemen heeft gezorgd, helpen de vicieuze cirkel te doorbreken. SolutionS biedt haar cliĆ«nten en hun naasten een persoonlijk en op maat gemaakt programma waarin zij alle handvatten ontvangen die nodig zijn om hun verslaving, verslavingsgedrag en daarmee samenhangende ā€˜levensproblemenā€™ te overwinnen, te beperken of te beheersen.

Respect voor de ziekte, respect voor de zieke

Het doel van elke afzonderlijke behandeling is het bereiken van totale abstinentie of normalisering van gedrag. De cliƫnten kunnen integriteit, discretie, een persoonlijke aanpak en kwaliteit verwachten. SolutionS was de eerste private verslavingszorginstelling in Nederland en Belgiƫ. Dit maakt SolutionS niet alleen de oudste verslavingszorginstelling, maar ook de meest ervaren instelling die met de expertise van haar medewerkers, waaronder een groot aantal ervaringsdeskundigen, haar cliƫnten de best mogelijk zorg biedt om verslavingsproblemen te overwinnen.

Samenwerkingsbanden

SolutionS behandelt niet alleen de ziekte verslaving, maar steunt ook initiatieven op het gebied van preventie en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. Door de samenwerkingsverbanden met onder andere het IVO, de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en het Meander ziekenhuis draagt SolutionS bij aan verschillende onderzoeken op het gebied van verslaving. SolutionS vindt het daarnaast belangrijk dat jongeren, onze toekomst, worden onderwezen over de gevaren van middelengebruik, zodat verslaving teruggedrongen kan worden.

Open en creatieve werksfeer

SolutionS wil voor haar medewerkers een professionele organisatie zijn waar ze trots op zijn, waarin een open en creatieve werksfeer heerst, waarin zij met plezier samenwerken en uitgenodigd worden hun talenten te ontplooien en deze ten goede te laten komen aan de organisatie en haar cliƫnten.

Op SolutionS kunnen partners rekenen

Daarnaast wil SolutionS voor haar partners een instelling zijn waarop zij kunnen rekenen en met wie zij gemakkelijk deskundigheid kunnen uitwisselen en samenwerken in het belang van hun gemeenschappelijke cliƫnten.

SolutionS zet zich in om snel en goed te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden, vragen en wensen van cliƫnten, overheden en belanghebbenden.

Propositie

Doserings- en verslavingsproblemen nemen toe. De Benelux telt inmiddels ruim 2,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van alcohol, drugs, medicijnen of gokken.

De steeds hogere eisen die worden gesteld aan mensen, de snelheid van omschakeling, de moordende competitie zowel in- als extern en de economische spanningen, leiden vaak tot stress en burn-out gevoelens waarvoor een uitweg wordt gezocht. Dikwijls wordt de uitweg gevonden in alcohol, drugs, gokken of medicijnen.

Ondertussen is wetenschappelijk aangetoond dat er een genetische aanleg bestaat voor afhankelijkheid van substanties als alcohol en drugs. Verslaving is een biologische, psychologische en sociale aandoening. Het zijn deze drie assen die elkaar beĆÆnvloeden. Verslaving is een ziekte die zich niet beperkt tot Ć©Ć©n terrein, het lichaam of de geest, maar samenhangt met meerdere domeinen in het leven van een verslaafde.

Het kan jaren duren voordat iemand toegeeft dat hij of zij een verslavingsprobleem heeft en dit probleem niet zelf kan oplossen. Lang denkt men er op eigen wil en kracht mee te kunnen stoppen. Daarnaast is het in onze westerse cultuur niet gewoon om hulp te vragen bij mentale problemen. Hierdoor worstelen mensen onverantwoord lang – met alle gevolgen van dien – terwijl adequate hulp voorhanden is.

Steeds meer mensen zien in dat met een professionele, en een op de persoonlijke problematiek toegesneden, behandeling de kans van slagen aanzienlijk groter wordt. Essentieel is hierbij dat, op het moment dat men om hulp vraagt, deze hulp ook daadwerkelijk direct wordt geboden. SolutionS is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en na een intakegesprek kunt u op korte termijn starten met uw behandeling.

SolutionS biedt deze hulp in de vorm van een klinische behandeling in haar kliniek of een ambulante behandeling in onze vestiging in Antwerpen. Aansluitend aan een klinisch traject volgt een intensief ambulant nazorgtraject in Antwerpen.

Vraag onze hulp!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.