03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

Top

Herkennen en bespreekbaar maken

SolutionS Belgium / Behandeling van verslaving  / Werkgevers / Herkennen en bespreekbaar maken

Herkennen van verslavingsproblematiek bij uw medewerkers

Wat zijn signalen waaruit zou kunnen blijken dat iemand wellicht een verslavingsprobleem heeft?

De medewerker:

 • Valt vaker uit met vage klachten
 • Verzuimt met enige regelmaat een dag (met name de maandag en de vrijdag)
 • Reageert minder scherp
 • Heeft depressie of burn-out verschijnselen
 • Zondert zich vaker af
 • Komt te laat
 • Ruikt naar alcohol
 • Is sneller geĆÆrriteerd
 • Trilt, heeft rode ogen, opgeblazen gezicht, toe- of afname gewicht
 • Komt afspraken niet na en functioneert minder
 • Heeft lichamelijke onrust
 • Is fysiek aanwezig maar tot weinig in staat
 • Is betrokken bij verspilling, fouten of ongevallen
 • Bezoekt veelvuldig het toilet
 • Vertoont ongepast (seksueel) gedrag
 • Heeft trillende handen
 • Vertoont stiekem gedrag

Als er geen andere aanwijsbare reden voor dergelijke klachten is kan er sprake zijn van een verslavingsprobleem. Hoe gaat u vervolgens het gesprek aan met uw medewerker? En wat is de passende oplossing? SolutionS kan u op al deze fronten helpen, zowel om het probleem te herkennen, het gesprek aan te gaan, een eventuele interventie te initiƫren, de diagnose en aansluitend de behandeling.

Hier vindt u tips bij het aangaan van een gesprek.

Download hier de checklist om te beoordelen of uw medewerker wellicht een verslavingsprobleem heeft:

Checklist middelengebruik

Het bespreekbaar maken

Bij het aangaan van een gesprek met een werknemer die probleemgedrag vertoont, is de benoemde aanleiding altijd ā€œverminderd functionerenā€. Tijdens het gesprek kan samen gezocht worden naar de mogelijke oorzaak van het verminderd functioneren.

Welke methode werkt?

Het op een niet-bedreigende wijze bespreekbaar maken de problemen, bijvoorbeeld door het stellen van de volgende vragen: “Hebt u wel eens overwogen dat uw klachten kunnen samenhangen met alcoholgebruik?” Of: “Bij veel mensen met deze klachten blijkt er een relatie te zijn met alcoholgebruik; zou dat bij u ook het geval kunnen zijn?” In het algemeen werkt niet-bedreigend bespreekbaar maken beter dan overtuigen van de noodzaak tot verandering of pogingen om weerstand en ontkenning te doorbreken.

Door motiverende en tactische gespreksvoering kan de werkgever (leidinggevende) informatie verkrijgen die het aanbevelen van een gesprek met een coach (interventionist SolutionS) rechtvaardigt.

SolutionS kan leidinggevenden helpen bij de voorbereiding van het gesprek om zo de weg naar hulp te vereenvoudigen. Deze hulp kan geboden worden door middel van voorgesprekken bij SolutionS, waarbij de situatie geĆÆnventariseerd wordt en handvatten aangereikt worden hoe hier mee om te gaan. Hiervoor worden geen kosten berekend.

Let op!
De werkgever mag de werknemer niet vragen of deze een verslaving heeft en de werknemer hoeft zeker niet te antwoorden. Verslaving is een ziekte en valt onder het medisch beroepsgeheim. Ook de bedrijfsarts mag een werkgever niet vertellen of een werknemer wel of geen verslaving heeft.

Vraag onze hulp!


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.