03/20 20 880

info@solutions-belgium.be

Top

Meten is weten

Iedereen kent het gezegde “Meten is weten”. Deze term is ook zeker van toepassing in de verslavingszorg. Het is belangrijk om te weten hoeveel mensen er per jaar om hulp vragen voor hun verslavingsproblemen. Dergelijke cijfers worden verzameld door het IVZ en bieden inzicht in trends en ontwikkelingen in de zorgvraag. Zo blijkt bijvoorbeeld uit deze cijfers dat de hulpvraag vanwege een heroïneverslaving steeds verder afneemt, maar de hulpvraag vanwege een cannabis verslaving toeneemt.

Ook op instellingsniveau zijn cijfers belangrijk, bijvoorbeeld om te weten hoe de behandeling bij de cliënt is aangeslagen. Dit geeft input voor de optimalisering van de zorg die je als instelling biedt. SolutionS streeft natuurlijk naar een zo hoog mogelijk slagings- en cliënttevredenheidpercentage en een zo’n laag mogelijk uitval- of terugvalcijfer. Daarom worden er onderzoeken uitgevoerd onder onze cliënten. Eén daarvan is het IVO onderzoek, in samenwerking met het IVO onderzoeksbureau.

Het IVO onderzoek

Het IVO onderzoeksbureau houdt zich bezig met de verwerving en overdracht van wetenschappelijke kennis over leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken met hen samen omdat het IVO gewaarborgde wetenschappelijke kwaliteit levert.

Het IVO onderzoek binnen SolutionS gaat over ‘effectiviteit van de behandeling’. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder cliënten met een alcoholverslaving. De cliënten worden over een periode van 13 maanden in totaal vier maal gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over het gebruik van alcohol en andere middelen, over het gebruik van deze middelen in de naaste omgeving en de ervaren steun van mensen uit deze omgeving. Maar ook over spiritueel welzijn en de tevredenheid over de behandeling.

Hoe effectief is een behandeling?

SolutionS vindt het belangrijk om te weten hoe effectief de behandeling is; of cliënten na een jaar nog steeds niet drinken, of ze geïntegreerd zijn in de fellowship, of ze naar meetings gaan en of ze de aftercare bezoeken. Dat meten we door de deelnemers vragenlijsten voor te leggen drie en twaalf maanden nadat ze de interne behandeling in de kliniek in Voorthuizen hebben afgerond.

Het verzamelen van de data is begonnen in januari 2010 en zal nog voortduren tot medio volgend jaar. Daarna zullen de gegevens worden geanalyseerd en zal duidelijk worden hoe effectief onze behandeling is. We hopen dat zoveel mogelijk deelnemers de vragenlijsten invullen en terugsturen. Het is essentieel voor het analyseren van de gegevens om te weten hoe het met de deelnemers gaat.

Het IVO-onderzoek zorgt voor toegevoegde waarde omdat we erachter komen hoe goed SolutionS het doet. Maar nog belangrijker, we komen er door dit onderzoek ook achter hoe we het nog beter kunnen doen. Zo streven wij continu naar verbetering van onze zorg. Onderzoek zorgt ervoor dat we onze behandeling en begeleiding kunnen optimaliseren waardoor deze alsmaar effectiever wordt.

We weten pas echt wat we meten, wanneer we kunnen meten wat we weten…

Suzanne Ronde
Neuropsycholoog SolutionS

Vraag onze hulp!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.